Zorgthuis is een vereniging die zich sterk maakt voor cliëntkeuze en het zoveel mogelijk in eigen regie van de cliënt leveren van zorg. Dit doet Zorgthuis door in haar activiteiten en werkwijze over financieringsstromen en -stelsels heen te zoeken naar oplossingen. Oplossingen die zowel voor cliënt als organisatie continuïteit en tevredenheid opleveren.

De leden van Zorgthuis worden ondersteund bij het bedenken van nieuwe concepten die doorontwikkeling mogelijk maken op het gebied van kraamzorg, de hervorming van de langdurige zorg die nu plaatsvindt en de verbinding zoeken bij andere domeinen dan wel diensten. Dit gebeurt in de verschillende secties van Zorgthuis; sectie kraamzorg, sectie zorg thuis en sectie welzijn.

http://www.branchebelang-thuiszorg.nl/