MediQuest biedt inzicht in de kwaliteit, transparantie en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Het doel: zorgen dat de patiënt ook in de toekomst nog kan
vertrouwen op zorg van hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs.

Door partijen in de zorg continu inzicht te geven in hun prestaties en kosten, wordt duidelijk waar verbetering mogelijk is. Dat stimuleert om tot concrete actie over te gaan. Zo kan iedere partij – ziekenhuis of zorgverzekeraar, patiënt of overheid – goed onderbouwde keuzes maken die daadwerkelijk leiden tot verbeteringen.

http://home.mediquest.nl/