Werkwijze

Werkwijze
Wanneer u behoefte heeft aan hulp, zorg of ondersteuning, kunt u ons bellen of naar ons toekomen. Samen stellen we een aanvraag op voor de noodzakelijke hulp, zorg of ondersteuning. Die aanvraag gaat naar de wijkverpleegkundige of de Gemeente. Indien u in aanmerking komt voor indicatie-uren, starten wij uw zorg. Voor de wmo-diensten in Rotterdam en omstreken leveren wij Zorg in Natura (ZIN). Ook Pgb-houders die al een indicatie hebben vanuit de gemeente of de wijkverpleegkundige, kunnen bij ons hun zorg inkopen.
In samenspraak met u wordt bekeken wat wel of niet mag worden geleverd. Op basis daarvan worden met u verdere afspraken gemaakt. Dat is in het geval van hulpverlening, zorgverlening of ondersteuning in de vorm van een overeenkomst en afspraken over de uitvoering daarvan.
werkwijze